Стратегічною метою діяльності Новоукраїнської гімназії є: - інноваційність ( розвиток творчості гімназистів, впровадження інноваційних технологій та методик : розвитку критичного мислення, проектування, концентрованого навчання, інформаційно-комп ютерних технологій та мультимедійних засобів навчання); - практичність ( поглибленен вивчення української та англійської мови, вивчення німецької та російської мови); - якість освіти ( робота високопрофесійних вчителів, які використовують сучасні технічні засоби навчання та інноваційні технології).

Принципи діяльності гімназії: - демократичність, гуманізація, єдність національного, розвивального навчання і виховання, співробітництво, співтворчість вчителів і учнів, оптимізація навчально-виховного процесу; - створення умов, які роблять пошукову роботу обов язковою для всіх учасників навчально-виховного процесу; - свобода вибору учнями факультативів, гуртків.

Досягнення мети і виконання завдань передбачає забезпечення відповідної підготовки вчителів, здатних підвищувати якість навчально-виховного процесу шляхом впровадження інформаційних технологій та мультимедійних засобів навчання, виконання завдань розвитку творчого потенціалу як вчителя, так і учня.

Головними результатами діяльності гімназії повинні бути: - конкурентноздатність випускників; - створення позитивного іміджу в районі, області та в Україні; - високі показники в навчанні, виховній роботі, участь в предметних олімпіадах, конкурсах, змаганнях, фестивалях; - інформаційна компетенція всіх учасників навчально-виховного процесу.

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 156

Коментарi