Програма впровадження інформаційних технологій в навчальний процес

Сучасна техніка повинна перетворитися на такий же простий у використанні інструмент, як підручник і олівець

І. Головні напрямки та організаційне забезпечення

Головним завданням гімназії є розвиток творчої особистості як вчителя, так і учня, створення умов для повноцінного фізичного, інтелектуального та духовного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу через подолання застарілих підходів.

Педагогічний колектив гімназії розпочинає працювати над новою загальношкільною проблемою «Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження інформаційних технологій та мультимедійних засобів навчання».

Нові інформаційні технології все ширше й ширше застосовуються в освіті. І не тільки. Використання комп ютерних технологій та мультимедійних засобів робить навчальний процес більш різноманітним й інформативним. Інтерес учнів до навчання, безсумнівно, зростає. З появою нових технологій розширюються можливості кожного конкретного вчителя в викладанні предмета. Насамперед, це оптимізація навчального процесу, висока мотивація та зацікавленість, необмежена кількість свіжої автентичної інформації, величезний вибір даних, оперативний пошук, самоконтроль із боку учнів і координація навчального процесу викладачем, віртуальне відвідування необхідних предметів, значне збільшення процесу навчання в позаурочний час при вільному доступі до Інтернету. І безсумнівною перевагою комп ютерних технологій є гіпертекст. Маючи неймовірну кількість зв язків і посилань, можна зупинитися в будь-який момент, перейти до інших сторінок, якщо треба – одержати інформацію про те або інше досліджуване явище.

Заняття з використанням інформаційних технологій допомагають щонайкраще підвищувати культурну поінформованість учнів, дозволяють їм довідатися про інші культури, виховують толерантне ставлення до них, дають відчути й зрозуміти, що весь світ перебуває прямо на клавіатурі, переміщаючи їх з місця на місце, із країни в країну без будь-яких зусиль і витрат. Учні та вчителі мають можливість безпосереднього спілкування за допомогою електронної пошти, форумів, телеконференцій.

Роль вчителя при використанні інформаційних технологій та мультимедійних засобів значним чином змінюється. Якщо в процесі традиційного навчання він – наставник, організатор, діагност навчального процесу й джерело знань, то в системі комп ютерних технологій його основні функції – організаторська й координуюча. При ком пютерному навчанні значно зростають вмотивованість учнів, їхня незалежність, а це призводить до підвищення самоконтролю в процесі навчання. Відповідно, зацікавленість учнів веде їх до створення творчих робіт із застосуванням сучасної техніки ( розробка проектів, веб – сторінок тощо).

ІІ. Комп'ютерна грамотність учителів школи

У Програмі інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів та комп ютеризації сільських шкіл акцентовано увагу на підготовці та перепідготовці педагогічних кадрів. Тому перед педагогічним колективом постало питання створити систему методичної роботи в гімназії, головною метою якої стане надання реальної, дієвої допомоги педагогічним кадрам у розвитку їхньої професійної майстерності, комп ютерної грамотності, а також активізації творчого потенціалу кожного вчителя через запровадження інформаційних технологій.

Вчителі гімназії різною мірою володіють комп ютером. 15 вчителів навчалися на курсах за програмою «Intel. Навчання для майбутнього», інші навчаються самостійно. Майже всі мають комп ютери вдома, на яких в основному й готуються до уроків.

Після того як вчителі гімназії почали працювати за програмою «Intel. Навчання для майбутнього» сталися відчутні зміни у їхній свідомості й плануванні ними своєї діяльності. Насамперед комп ютер перестав асоціюватися в гімназії лише з таким предметом як Інформатика. Технології почали використовувати для навчання різних предметних дисциплін, а не лише інформатики. Вчителі частіше почали застосовувати проектні методики.

Але 24% педагогічного колективу гімназії володіють комп ютером на низькому рівні, або не володіють взагалі. Тому завданням на 2011 рік є досягнення 100-% комп ютерної грамотності всього колективу.

Кiлькiсть переглядiв: 99

Коментарi