/Files/photogallery/756/DSC01786.JPG

Тема. Розвиток комунікативних, соціокультурних компетенцій учнів молодшого шкільного віку шляхом впровадження в навчально-виховний процес пошуково-дослідницького підходу.

Автор: Бортяна Світлана Володимирівна, учитель початкових класів Новоукраїнської гімназії №7.

Суть досвіду: обґрунтування доцільності формування комунікативних, соціокультурних компетенцій учнів молодшого шкільного віку шляхом впровадження в навчально-виховний процес пошуково-дослідницького підходу.

Провідні ідеї досвіду:

- розвиток предметних та життєвих компетенцій учнів для досягнення успіху;

- допомога дитині в адаптуванні до умов сучасного життя;

- залучення учнів до національної культури українського народу;

- формування досвіду читацької діяльності учнів, емоційного ставлення до світу;

- сприяння інтелектуальному, моральному, соціокультурному та естетичному розвитку учнів;

- формування потреби учнів у самопізнанні, самореалізації, самовдосконаленні;

- виховання свідомої особистості з громадською позицією, здатної до толерантного спілкування;

- адаптування технології розвитку критичного мислення до практичного втілення в навчальній та виховній роботі вчителя;

- систематизація традиційних та інноваційних форм і методів роботи на уроках та виховних заходах;

- визначення пріоритетних напрямків роботи вчителя та вихователя;

- створення моделі випускника початкової школи.

Досвід вчителя вивчався та узагальнювався методичною радою районного методичного кабінету відділу освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації ( протокол №2 від 31.10.2013 року)

Джерела інформації:

1. Анісімова Г.О. Сучасний урок у початковій школі: традиції та інновації (навчально-методичний посібник) / Г.О. Анісімова, О.В. Нікулочкіна. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 104 с.

2. Вукіна Н.В., Дементієвська Н.П. Критичне мислення: як цього навчати. Науково-методичний посібник. – Х..: Видавнича група «Основа»: «Тріада+», 2007. – 112с.

3. Державний стандарт початкової загальної освіти (Постанова КМУ №462 від 20.04.11 року)

4. Джанні Стіл, Курт Мередіт Чарльз Темпл. Методична система «Розвиток критичного мислення у навчанні різних предметів» : [ посібники І, ІІ, ІІІ, ІV ч. ] / Науково – методичний центр розвитку критичного та образного мислення «Інтелект».

5. Коломінова О.О. Методика формування соціокультурної компетенції учнів молодшого шкільного віку в процесі навчання усного англомовного спілкування.

6. Лукашевич М.П. Соціалізація. Виховні механізми і технології: Навч.-метод. посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 112 с.

7. Маркова С.О. Філософія для дітей молодшого шкільного віку (навчально-методичний посібник). – Кіровоград, 2010.- 119с.

Кiлькiсть переглядiв: 75

Коментарi