/Files/images/aprobatsya_gnatenko/Гнатенко С.П..jpg

Тема. Розвиток логічного мислення учнів на уроках історії

Автор: Гнатенко Світлана Петрівна, учитель історії та правознавства Новоукраїнської гімназії №7 Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області, учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист.

Суть досвіду: зростання якості знань учнів з історії, підвищення їх логічної, аксіологічної, інформаційно-комунікаційної компетентності, інтересу школярів до історичних дисциплін, розвиток логічного мислення та творчих здібностей учнів.

Розвиток логічного мислення – одна із ключових компетентностей історичного компоненту за Новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої школи, робота над якою вимагає комплексного підходу, який передбачає використання різних прийомів та методів:

- інтерактивні методи навчання - базуються на активній взаємодії учасників навчального процесу, при цьому основна вага надається взаємодії слухачів між собою. Такий підхід дозволяє активізувати навчальний процес, зробити його більш цікавим та менш втомлюваним для учасників.

- дослідницька діяльність учнів - допомагає забезпечити активну пізнавальну діяльність учнів, залучає до пошуку вирішення складних, проблемних питань, актуалізації знань, вироблення навичок аналізу, уміння абстрагувати, робити висновки, узагальнювати.

- творча діяльність учнів - сприяє розвитку цілого комплексу якостей творчої особистості: самостійність у виборі знань, працелюбність, уміння бачити головне, бачити спільне в різних і різне в подібних явищах.

- робота з понятійним апаратом - операції з поняттями є не тільки методом перевірки знань, але й засобами формування абстракто-логічного мислення та логічної компетентності учнів.

- мультимедійні засоби навчання - займають важливе місце в активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів. У моїй практичній професійній діяльності значного поширення набули мультимедійні презентації. Ефективними для сприйняття школярами є методи демонстрації фільмів, музики, зображень.

Досвід вчителя вивчався та узагальнювався методичною радою районного методичного кабінету відділу освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації ( протокол №2 від 29.10.2014 року)

Джерела інформації:

1. Алєйніков І.А. Психолого-педагогічні аспекти використання мультимедійних технологій на уроках історії та права [Електронний ресрус] / А.І. Алєйніков. – Режим доступу: http://timso.koippo.kr.ua/blogs/index.php/Internet-konferencia/title-14.

2. Баханов К.О. Концептуальні засади дидактичної складової концепції шкільної історичної освіти в Україні [Електронний ресурс] / К. О. Баханов. – Режим доступу: http://vuzlib.com/content/view/238/84

3. Боголюбов В.І. Інноваційні технології у педагогіці / В.І. Боголюбов // Шкільні технології. - 2005. - № 1. – С. 5 – 9.

4. Корсакова О., Трубачова С. Зміст сучасної шкільної освіти: дидактичний аспект [Електронний ресурс] / О. Корсакова, С. Трубачова. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/theory/787/

5. Студенікін М.Т. Сучасні технології викладання історії в школі. – М.: Владос, 2007. – 227 с.

6. Шевченко Н. Інтерактивні форми навчання як засіб розвитку особистості школяра / Н. Шевченко // Учитель історії. - 2005. - № 5. – С. 13 - 17.

https://sites.google.com/site/gnatenkosvitlanavcitelistoriie/

Кiлькiсть переглядiв: 81

Коментарi