/Files/images/kafedra_nozemnih_mov/Нігай О.Є..jpg

Тема. Соціалізація особистості учня в процесі формування комунікативної компетенції на уроках англійської мови

Автор: Нігай Олена Євгеніївна, учитель англійської мови Новоукраїнської гімназії №7 Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області, учитель – методист, лауреат районної премії ім. В.О. Сухомлинського, відмінник освіти України.

Суть досвіду: створення необхідних організаційно - педагогічних умов для виховання соціально - компетентної особистості, здатної до самореалізації та активної адаптації на ринку праці та використання можливостей іноземної мови як інструмента пізнання, прилучення і адаптації до нового соціального досвіду.

Провідні ідеї досвіду:

· соціальний запит викликає необхідність застосування нових технологій в процесі навчання англійської мови в школі;

· необхідність формування суспільної спрямованості, соціальних мотивів поведінки і діяльності підлітків у процесі вивчення англійської мови;

· пошук шляхів соціалізації особистості учня в процесі формування комунікативної компетенції на уроках англійської мови;

· комунікативне письмо та написання творчих робіт сприяють соціалізації учнів;

· введення в педагогічну практику інтегрованого навчання допомагає розв’язати проблему соціалізації учнів;

· інтерактивні методи навчання та застосування ІКТ на уроках англійської мови виховують особистість і готують її до реального життя.

· використання автентичного матеріалу та спілкування з носіями мови допомагають учневі опановувати всіма видами мовленнєвої діяльності, культурою усного та писемного мовлення, правилами і способами використання мови в різних сферах спілкування, що сприяє соціалізації учнів;

· удосконаленню соціальної адаптації підлітка сприяє і позаурочна діяльність.

Досвід схвалено методичною радою Новоукраїнської гімназії №7 Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області ( протокол № 2 від 25 листопада 2015 року)

Джерела інформації.

1. Богомолов С.М., Богомолов М.М., Гуріна Т.М. Мультимедійний програмний педагогічний засіб – навчальне середовище «10000 Words» для вивчення англійської мови // Англійська мова і література. № 22-23(104-105) серпень 2005. – с.31-34

2. Коваленко О. Удосконалення системи шкільної іншомовної освіти у контексті соціально-педагогічних трансформацій освітнього простору України // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2007. - №4.– с.9 – 16.

3. Коваленко О. Інновації у вивченні іноземної мови. //English №36 (276) September 2005. с.4-5

4. Коваленко О Формування компетентісного підходу до вивчення іноземних мов. //English № 27-28 (411-412) July 2008. с.5-9

5. Нігай О.Є., Слюсаренко Н.М. Методична розробка інтегрованих уроків (географія та англійська мова) з тем : «Дивовижна країна Канада» , «Австралія – країна, де все навпаки», «Знайомство з Великою Британією»;

6. Нігай О.Є., Андрейченко Л.І. Методична розробка інтегрованого уроку (англійська мова та основи здоров’я) з теми «Я обираю життя»;

7. Нігай О.Є. Методичний посібник «Composition Strategies for Effective Writing»

8. Перкас С.В. Рольові ігри на уроці англійської мови. // Іноземні мови в школі.- 1999.- № 4.- С.23-26

9. Шевченко Е.Б. Використання інтерактивних технологій для розвитку пізнавального інтересу на уроках англійської мови. //Англійська мова і література. №24 (106) серпень 2005. – с.4-6

Посилання на інтернет-ресурс:

http://elenanigai.blogspot.com/2015_10_01_archive.html
Кiлькiсть переглядiв: 71

Коментарi