/Files/images/lapchenko_nv/DSCF1681.JPG

Лапченко Наталія Володимирівна

учитель початкових класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель

Учитель працює над проблемою «Використання інтерактивних форм роботи з молодшими школярами на уроках математики». Основну увагу приділяє розвитку творчих здібностей кожної дитини через активну взаємодію учасників навчального процесу та створення умов для_співнавчання, взаємонавчання, співпрацію.

Поряд з традиційними методами навчання широко використовує нетрадиційні, інтерактивні: метод проектів, метод дискусій, метод дослідження. Серед інтерактивних форм роботи найбільш вдалі «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Авторське крісло», асоціативний кущ, робота в парах, групах, «Математичні вузлики». Методичні прийоми вчителя відповідають особливостям змісту, мети уроку, віковим особливостям учнів.

Наталія Володимирівна вміє раціонально розподіляти час на уроці, взаємопов’язує структуру уроку з типом, забезпечує оптимальне педагогічне керування уроком. Учитель уміло добирає засоби навчання, які озброюють учнів знаннями, розвивають їх мислення, творчі здібності. Вдало реалізує принципи доступності, активності, свідомості. Учитель вдало запроваджує диференційовані завдання. Це дає змогу оперативно визначати готовність учня до засвоєння нового матеріалу, забезпечити для кожного учня оптимальний характер пізнавальної діяльності на всіх етапах уроку, одночасно створити умови як для слабких, так і для обдарованих дітей при дотриманні обов’язкового обсягу програмних вимог. Формує в учнів уміння логічно мислити, працює над виробленням у кожної дитини навичок розумової праці – вміння планувати, шукати раціональні шляхи, мислити критично.

Наталія Володимирівна володіє широким спектром стратегій навчання, вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує нестандартні форми проведення уроку, активно впроваджує форми і методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів.

Кiлькiсть переглядiв: 69

Коментарi