Залізняк Антоніна Станіславівна -

заступник директора з науково-методичної роботи, за фахом учитель початкових класів, учитель вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель

/Files/images/IMG_0389.JPG

Стаж роботи - 32 роки.

Проблемне питання " Розвиток творчих здібностей учителя - запорука росту його професійної майстерності"

посилання на інтернт-ресурс http://azaliz60.blogspot.com/

Організація методичної роботи в гімназії

У період реформування системи освіти пошук ефективних шляхів удосконалення професіоналізму учителя визначається потребами шкільної практики, оскільки сучасна школа потребує нового покоління педагогічних працівників, які б запровадили в практику роботи наві підходи, методики, технології, сучасні засоби навчання, створили б належні умови для розвитку особистості.

Враховуючи результати аналітиків освітніх тенденцій, розумію, що сьогодні в освітньому просторі наявні передумови якісних змін в системі управління освітою: нестабільність і слабка прогнозованість освітнього середовища, руйнування старої централізованої системи, посилення руху за розвиток освіти, створення досвіду управління інноваційними процесами.

В зв язку з цим важко переоцінити важливість проблеми визначення вектора реформування освіти, який лежить у площині потенціальних можливостей і здатності системи методичної роботи.

Я погоджуюсь з думкою учених, що сучасний стан методичної діяльності характеризується підсиленням наукової складової, але разом із тим, у шкільного учителя не формуються і не розвиваються професійні вміння, які необхідні для інноваційного розвитку педагогічної практики, що є причиною невиконання одного з основних призначень науково-методичної роботи - методичного і наукового забезпечення інноваційного розвитку освіти.

Стан речей є цілком об єктивним, бо, характеризуючи науково-методичну роботу, навіть теоретики освіти не беруть до уваги спрямованість на інноваційну діяльність, одержання нових педагогічних знань, науково-дослідницьку діяльність педагогів. Недарма ж на зміну поняття "методична робота" прийшов новий термін - 2науково-методична робота", що підкреслює значущість практичної педагогіки у виробленні нових педагогічних знань. Організацію науково-методичної роботи я розумію як цілісну систему, таку, що грунтується на досягненнях науки і передового досвіду, яка забезпечує неперервний розвиток творчої особистості педагога, формування єдиного колективу однодумців педагогів - дослідників, і, як наслідок, підвищення освітнього рівня закладу освіти в умовах інтенсивної інноваційної діяльності.

Звідси логічно витікає і розуміння науково-методичної роботи, як системи, що забезпечує взаємодію і взаємозумовленість змісту, форм, методів роботи з учителями, які направлені на інтенсивний розвиток індивідуальної діяльності, неперервний розвиток закладу.

Науково-методична система гімназії грунтується на таких положеннях: 1. Гімназія - відкрита система для впровадження інноваційних технологій і передового педагогічного досвіду, що адаптиється до цілей і завдань закладу. 2. Включення учителів в інтенсивну, багатопрофільну методичну та наукову роботу, безпосередньо пов язану з процесом формування творчої особистості педагога і, як результат, підвищення ефективності процесу навчання. 3. Педагогічні дослідження виступають основою практичної діяльності вчителя. 4. Педагог гімназіії - це особистість, що непреривно розвивається, вдосконалюється.

На основі названих положень формуються три групи основних завдань науково-методичної роботи: І група - завдання розвитку гімназії; ІІ група - завдання становлення науково-педагогічного колективу педагогів-дослідників; ІІІ група - завдання розвитку індивідуальної педагогічної діяльності і творчої особистості педагога.

У зв язку із складністю завдань, що ставить перед собою колектив гімназії в аспекті науково-методичної роботи ( творчий учитель - педагог - майстер), важливу роль відіграє управління цією роботою.

Управління науково-методичною роботою я розумію як неперервний процес, який виконує функціональні і часові розриви в діях, що виконуються, цілеспрямовану діяльність суб єктів управління, зміст якої полягає в педагогічному забезпеченні оптимального функціонування всіх підсистем науково-методичної системи і в переведенні їх на більш високий рівень розвитку.

Управління науково-методичною системою гімназії здійснюю за циклічним характером, що забезпечує накопичення необхідного потенціалу для чергового управлінського впливу. Цикл містить три етапи: і етап - діагностико-проектний, ІІ - формуючий і ІІІ етап - контрольно-оцінюючий.

Управління науково-методичною роботою здійснюється на трьох рівнях: гімназія, кафедра або методичне об єднання ( динамічна, творча група тощо) і педагог. Розрізняються вони шляхами досягнення мети, видами діяльності, об єктами впливу.

Науково-методичну діяльність на загальногімназійному рівні очолює науково-методична рада, головною метою якої є цілеспрямований вплив суб єктів, а також співпраця гімназії з різними освітніми і педагогічними системами. у зв язку з цим, основним завданням науково-методичної ради є забезпечення скоординованості в діяльності всіх видів суб єктів, спрямований вплив на інноваційні процеси в гімназії, надання допомоги педагогам-дослідникам.

Кiлькiсть переглядiв: 112

Коментарi